ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9900091117/8105238261

[email protected]

ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ರಾಜುಗೌಡ ನಾಯಕ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

8088222222

[email protected]

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮಹೇಶ್
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9448468972

[email protected]

ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9448453733

[email protected]

ಶ್ರೀ ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9448480567

[email protected]

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9845136901

[email protected]

ಶ್ರೀ ಎಂ.ರಾಜೇಂದ್ರ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9945203339

[email protected]

ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9688484842

[email protected]

ಬಸವರಾಜ ಕೇಲಗಾರ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9844363000 / 9480363000

[email protected]

ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

7090550000

[email protected]

ಶ್ರೀ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9900571699

[email protected]

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9448088073

[email protected]

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9844017491

[email protected]

ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಾಜೀವ್
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

8861073618/8197299909

[email protected]

ಶ್ರೀ ಜೆ. ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9008002840

[email protected]

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಸಂಘಟನೆ)

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ.ವಿ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಸಂಘಟನೆ)

9731149929

[email protected]

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮೋಡ್
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9480269955/9900963409

[email protected]

ತಮ್ಮೇಶ್ ಗೌಡ ಹೆಚ್.ಸಿ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9742670293 / 9986793999

[email protected]

ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಬಿದರೆ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9008279493/8880688804

[email protected]

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9739953063

[email protected]

ಕು. ಲಲಿತಾ ಅನಾಪುರ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9886984632

[email protected]

ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

8088501871

[email protected]

ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9448125707

[email protected]

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಮುನಿರಾಜು
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9448619528

[email protected]

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9740083457

[email protected]

ಶ್ರೀ ಶರಣು ತಳ್ಳಿಕೇರಿ
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9900539166

[email protected]

ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9845353867

[email protected]

ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬನರಸಿಂಹ
ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು

9880299080/6362261089, 080-23368500

[email protected]

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ.ಲೋಕೇಶ್ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9448337198

[email protected]

ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

9844067500

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ದತ್ತಾತ್ರಿ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು

9448147251

ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀ ಎನ್ ವಿ ಫಣೀಶ್
ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕರು

9448048733

ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜ ಕರೋಡಿ
ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕರು

9448109857

ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರು

ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರರು

9482411587