ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ ಶೆಟ್ಟರ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ವೈ ಎಂ ಸತೀಶ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಕೆ ಎಸ್ ನವೀನ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ.ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀಮತಿ.ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಚಲುವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರೆ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ (Mtb)

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ರುದ್ರೇಗೌಡ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಪಿ.ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಚಿದಾನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ

ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿ

ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ವಿ. ಸಂಕನೂರು

ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಎ.ದೇವೇಗೌಡ

ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಶಶಿಲ್ ಜಿ.ನಮೋಶಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೀಶ್ವರ್

ಗವರ್ನರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಗವರ್ನರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಾರಾಮ ಸಿದ್ದಿ

ಗವರ್ನರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಗವರ್ನರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಡಾ.ತಳವಾರ ಸಾಬಣ್ಣವರ

ಗವರ್ನರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ